Apr 7 / Jarno Korf

Een interview met directeur Porta Mosana College Maastricht, Tim Neutelings


Een gesprek met de directeur van prestatie school Porta Mosana in Maastricht Tim Neutelings over zelfmoord en depressie op school en wat Laat het licht heeft betekent voor het personeel en de leerlingen.
Onze voorstellingen hebben inderdaad nog nét op de valreep plaatsgevonden. Ongeveer 600 leerlingen hebben op 10 maart 2020 drie voorstellingen bijgewoond in het Ainsi Theater in Maastricht. Ik was zelf bij de laatste voorstelling aanwezig. De dag erna werd de Corona-lockdown aangekondigd.


HOE WERD ER OP DE VOORSTELLING GEREAGEERD?

Na afloop was het stil. Ik weet zeker dat het verhaal een heel aantal leerlingen flink aan het denken heeft gezet. Na de voorstellingen waren er enkele leerlingen die zich bij de gatekeeper vrijwilligers van school hebben gemeld. Er bleek behoefte om na te praten. De voorstelling geeft steeds weer kleine spiegels waarin de leeftijdsgroep zich kan herkennen. Depressie heeft vele factoren en symptomen, die je zelf niet altijd makkelijk herkent. De belangrijkste boodschap is: wát er ook gebeurt of wát er ook aan de hand is: je kunt erover praten.

IS DEPRESSIE NIET EEN HEEL ZWAAR ONDERWERP VOOR LEERLINGEN?

Ja, in de basis is het zeker een beladen onderwerp. Maar dat betekent niet dat wij dat als school uit de weg gaan. Wij vinden het een heel belangrijk topic voor de ontwikkeling van de leerlingen. We hebben lang gezocht naar een manier om depressie op school bespreekbaar te maken, maar telkens vonden we het óf te veel vragen van de leerlingen en personeel, óf was het een te grote impact op onze planning.

WAAROM LAAT HET LICHT AAN?

Dat was eigenlijk toeval. Mijn oog viel op een mail die ik kreeg van Willem van Leunen, één van de makers. Het onderwerp depressie en zelfmoord
Denk je aan zelfmoord, of ken je iemand die aan zelfmoord denkt? Is er sprake van acuut hulp nodig? Bel dan met 113 of bel gratis 0800-0113. De hulplijn is 24/7 geopend. Je kunt met 113 anoniem praten over je..
 wordt op een lichtvoetige manier in één keer aan een grote groep geïntroduceerd. Bovendien is een voorstelling ook meteen een CKV uitje voor de klassen. De voorstelling gaat niet heel erg de zwarte diepte in, maar geeft wel precies wat de leerling nodig heeft.

WAS JE ALS SCHOOL WEL KLAAR OM LEERLINGEN OP TE VANGEN?

De makers van de voorstelling hebben ons goed voorbereid, door het aanbieden van een workshop over depressiepreventie voor docenten. De deelnemers aan de workshop waren ook aanwezig als leerlingbegeleiders voor, tijdens en na de voorstelling. Ik vond dat heel prettig.

JE ZEI DAT JULLIE VOORAF DE WORKSHOP “DEPRESSIEPREVENTIE” HEBBEN GEVOLGD, KUN JE DAAR IETS OVER VERTELLEN?

Ik kon daar zelf helaas niet bij zijn, maar van wat ik erover heb gehoord van mijn collega's was dat een impactvolle bijeenkomst. De workshop werd gevolgd door ongeveer 55 docenten en personeel van de school. Aan het begin werd gevraagd wat de deelnemers wilden leren, waar ze tegenaan lopen en wat ze uit de workshop wilden halen. Eén van de leerkrachten gaf aan dat hij niet doordringt tot een leerling die rondloopt met depressieve gedachten. Een leerlingenbegeleidster gaf aan dat ze het moeilijk vind om een gesprek te starten over zelfmoordgedachten of depressie; Stel dat je een fout maakt, of het gaat achteraf tóch mis. Hoe ga je daarmee om?

WAT IS VOORAL BIJGEBLEVEN NA DE WORKSHOP?

De liedjes en de goede voorbeelden van wat je beter wel en niet kunt zeggen. Het bijzondere is dat zelfs de oude garde aangaf nieuwe dingen te hebben geleerd. Jarno heeft op jonge leeftijd depressiviteit meegemaakt en daar vertelt hij tijdens de workshop en de voorstelling heel open en intiem over. Dat is dichtbij de leeftijd van de leerlingen en heel herkenbaar voor de docenten die met deze jongeren te maken hebben.

WORDT HET GELEERDE IN DE PRAKTIJK TOEGEPAST, DENK JE?

De leerkracht gaf aan dat hij nu weet hoe hij écht kan luisteren: “Ik hoef helemaal niet tot haar door te dringen”. Hij maakt dezelfde dag nog een nieuwe afspraak met zijn leerling. De leerlingenbegeleidster gaf aan dat er geen verkeerde vragen zijn, dat het vooral gaat om interesse in de andere persoon.

WAT WIL JE NOG VERTELLEN?

Ik vond het zelf een toegankelijke voorstelling en zeker in combinatie met de workshop vond ik het echt een aanwinst voor onze school. Wij overwegen om de voorstelling opnieuw in te zetten voor de klassen die hem nog niet hebben gezien. We hebben heel fijn samengewerkt met de makers.